International Curricula

Courses

IGCSE / GCSE

  หลักสูตร IGCSE/GCSE ของประเทศอังกฤษเป็นที่ยอมรับทั่วโลกและเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนปกติ และ Home School ลงสอบได้อย่างเสรี หลักสูตรนี้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่มีอายุ 14-16 ปี ซึ่งสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตั้งแต่ 7-12 วิชา (แต่นักเรียนควรเลือกให้อยู่ใน 9-11 วิชา หากมีเป้าหมายไปเรียนต่อ World's Top University เพื่อพื้นฐานความรู้ที่หลากหลายและแข็งแรง และเพื่อสร้าง Academic Profile ที่โดดเด่น)
  รายละเอียดของหลักสูตรมีความละเอียดอ่อน HAUS จึงแนะนำให้น้องๆ และคุณพ่อคุณแม่เข้ามาคุยกับ Haus Counsellor เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ถูกต้อง และชัดเจนที่สุด

Courses

A Level

  หลักสูตร A Level ของประเทศอังกฤษเป็นตัวต่อยอดมาจาก IGCSE/GCSE สอนในช่วง 2 ปีสุดท้ายของ High School โดยนักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตั้งแต่ 3-5 วิชา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่จะเลือกในระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดทั้งเนื้อหา ตัวเลือก Boards of Exam และความยากนั้นละเอียดอ่อน และเปิดโอกาส ให้นักเรียน Home School ลงสอบเองได้บ้างภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
  HAUS จึงแนะนำให้น้องๆเข้ามาคุยกับเราเพื่อความเข้าใจ และ การวางแผนที่เหมาะสมกับน้องที่สุด
ติดต่อนัดเราได้ที่ Contact

Courses

IB & Middle Year Program (Pre-IB/MYP)

  หลักสูตร IB ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (เทียบเท่า A Level) และ MYP (เทียบเท่า IGCSE/GCSE) เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเช่นกัน และเน้นการสอนความรู้ที่สาขาวิชาที่หลากหลายกว่า A Level จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่มุ่งมั่นเรียนต่อใน US Universities ค่ะ (อย่างไรก็ดี มีนักเรียนมากมายในหลักสูตร IB ที่ประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยใน UK เช่นกัน)
  ● นักเรียนในหลักสูตร MYP/Pre-IB เรียนเนื้อหาที่ดีไซน์โดยโรงเรียนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับ IB นักเรียนจะได้รับการประเมินโดยโรงเรียนในรูปแบบ School Report
  ● นักเรียนในหลักสูตร  IB ต้องเลือก 6 วิชา ซึ่งประกอบด้วยวิชา Mathematics และ Languages (2 ภาษา) เป็นวิชาบังคับ 3 วิชา และวิชาเลือกอีก 3 วิชา จากหมวด Sciences, Humanities, และ Free Option ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดการวัดผล การทำ CAS และการเรียน Theory of Knowledge (TOK) และ Extended Essay (EE) ที่ค่อนข้างซับซ้อน น้องๆและคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจ สามารถติดต่อนัดคุยกับเราได้โดยตรงนะคะ
ติดต่อนัดเราได้ที่ Contact

Courses

SAT I / SAT Subject (SAT II) / AP

  หลักสูตรในประเทศอเมริกา ให้โอกาสโรงเรียนแต่ละโรงเรียนดีไซน์การสอนอย่างอิสระ แต่บังคับให้นักเรียนระดับ High School สอบวัดระดับด้วยข้อสอบเดียวกันเพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งก็คือ SAT นั่นเอง
   ● SAT I ประกอบด้วย Mathematics Section และ English Section เป็นข้อสอบที่ประเมินทักษะการใช้เหตุผล ภาษา และการวิเคราะห์ภายในเวลาที่จำกัด โดยนักเรียนที่สามารถลงสอบได้หลายครั้ง (แต่ไม่ควรเกิน 3 ครั้งหากมีเป้าหมายไปเรียนต่อมใน US Top Universities)
   ● SAT Subjects (SAT II) นักเรียนมีสิทธิ์เลือกสอบ SAT Subjects ตามวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเลือกในระดับมหาวิทยาลัย เคล็ดลับความสำเร็จอยู่ที่การวางแผน Time Line ในการติวสอบ ถ้าเตรียมตัวให้ถูกเวลา ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง
   ● AP (Advanced Placement) เป็นข้อสอบทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ต้องการทอนหน่วยกิจบางวิชาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อประหยัดเวลา และเป็น Academic Profile เสริมในการสมัครเรียน
ติดต่อนัดเราได้ที่ Contact

Courses

School Entrance Examinations

  สําหรับน้องๆที่ต้องเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนนานาชาติ ไม่ว่าจะหลักสูตรของประเทศอังกฤษ อเมริกา หรือ IB และไม่ว่าจะ เป็นโรงเรียนในไทย หรือต่างประเทศ ข้อสอบมักทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ กระบวนการคิดด้วยเหตุและผล และ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างของข้อสอบที่โรงเรียนมักใช้ประเมินน้องๆมีดังนี้ค่ะ
  ● SSAT (สําหรับโรงเรียนในประเทศอเมริกา)
  ● 11+, UKISET, ISEB (สําหรับโรงเรียนในประเทศอังฏฤษ)
  ● อื่นๆ หรือข้อสอบที่โรงเรียนออกเอง ซึ่งมักใกล้เคียงกับ Standardised Tests ที่กล่าวมาข้างต้นค่ะ
ติดต่อนัดเราได้ที่ Contact