ยินดีต้อนรับสู่ Haus Academy

Haus Teachers

ก่อตั้งโดยทีมครูที่มีประสบการณ์การสอนในหลักสูตรของประเทศอังกฤษ อเมริกา และ IB มากว่า สิบปี และรักการสอนเป็นชีวิตจิตใจค่ะ ครอบครัวของเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างมั่นคง โดยมีคุณครูทุกคนที่ใช้Passion ในการสอน และอัพเดทความรู้และหลักสูตรตลอดเวลา ที่สำ คัญคือ คุณครูของ Haus Academy ยึดมั่นบนปรัชญาว่า การเรียนที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต้องสนุกและมาจากความเข้าใจอย่างแท้จริง

OUR TEACHER